Velkommen til Kommuneforlaget

 

Velkommen til Kommuneforlaget

Kommuneforlaget holder sommerferie i uge 28, 29 og 30.

I de tre uger vil Rosendahls Distribution passe vores kundeservice.

Rosendahls Distribution kan kontaktes på telefon 43 63 23 00.

Bestillinger på hjemmesiden samt mail vil ligeledes blive varetaget i de tre uger.

Vi ønsker vores kunder en rigtig god sommer. 

 

Skriv bedre til borgerne

Borgerne forventer med rette, at offentlige myndig­heder skriver i et letforståe­ligt sprog. Det sker bare ikke altid. Netop den kends­gerning er afsættet for bogen Skriv bedre til bor­gerne. Med udgangspunkt i eksempler giver bogen svar på, hvorfor det som offentligt ansat kan være svært at skrive til borgerne i et sprog, som borgerne forstår.

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundhedsområdet, herunder de tre aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2016.

Vejledning i artskontering

I den kommunale sektor er der en autoriseret konto­plan, som fastsætter de minimumskrav, alle kom­muner skal lægge til grund, når budgetter og regn­ska­ber udarbejdes. Økonomi- og Indenrigs­ministeriet har bemyndigelse til at fastsætte retningslinjerne for opbygningen af kontoplanen.
Password

Log ind

Log ind