Velkommen til Kommuneforlaget

 

Kommuneforlaget formidler viden på tryk af højeste kvalitet

Her på siden kan du bestille en række produkter såsom forskellige faglige publikationer, COK-udgivelser, trykte blanketter, regelsamlinger og håndbøger.

Hvis du har problemer med at logge ind er du velkommen til at kontakte kundeservice på post@kommuneforlaget.dk eller på telefon 3311 3800 (du finder Log ind-knappen oppe i højre hjørne).

 

Skriv bedre til borgerne

Borgerne forventer med rette, at offentlige myndig­heder skriver i et letforståe­ligt sprog. Det sker bare ikke altid. Netop den kends­gerning er afsættet for bogen Skriv bedre til bor­gerne. Med udgangspunkt i eksempler giver bogen svar på, hvorfor det som offentligt ansat kan være svært at skrive til borgerne i et sprog, som borgerne forstår.

Folkeskoleloven med bemærkninger

Folkeskoleloven med bemærkninger - er et let­tilgængeligt opslagsværk, der er tænkt som en hjælp til den, der har behov for et overblik over det rets­grund­lag, der styrer folkeskolen.

Bogen er ajourført frem til den 15. august 2018.

Vejledning i artskontering

I den kommunale sektor er der en autoriseret konto­plan, som fastsætter de minimumskrav, alle kom­muner skal lægge til grund, når budgetter og regn­ska­ber udarbejdes. Økonomi- og Indenrigs­ministeriet har bemyndigelse til at fastsætte retningslinjerne for opbygningen af kontoplanen.
Password

Log ind

Log ind