Velkommen til Kommuneforlaget

 

Kommuneforlaget formidler viden på tryk af højeste kvalitet

Her på siden kan du bestille en række produkter såsom forskellige faglige publikationer, COK-udgivelser, trykte blanketter, regelsamlinger og håndbøger.

Hvis du har problemer med at logge ind er du velkommen til at kontakte kundeservice på post@kommuneforlaget.dk eller på telefon 3311 3800 (du finder Log ind-knappen oppe i højre hjørne). 

 

Skriv bedre til borgerne

Borgerne forventer med rette, at offentlige myndig­heder skriver i et letforståe­ligt sprog. Det sker bare ikke altid. Netop den kends­gerning er afsættet for bogen Skriv bedre til bor­gerne. Med udgangspunkt i eksempler giver bogen svar på, hvorfor det som offentligt ansat kan være svært at skrive til borgerne i et sprog, som borgerne forstår.

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundhedsområdet, herunder de tre aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2016.

Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2018

Regler på undervisnings­området fra 1. april 2018 er en overskuelig håndbog, der samler de relevante regler for ledere og basis­personale på undervis­nings­området med de ændringer, der følger af de seneste overenskomst­forhand­linger i 2018.
Password

Log ind

Log ind