Velkommen til Kommuneforlaget

Kære kunde,

Kommuneforlaget holder sommerferie i uge 28, 29 og 30.

I de tre uger vil Rosendahls Distribution passe vores kundeservice.

Rosendahls Distribution kan kontaktes på telefon 43 22 73 00.

Bestillinger på hjemmesiden samt mail vil ligeledes blive varetaget i de tre uger.

Vi ønsker vores kunder er rigtig god sommer.

 

Borgeren i centrum i det offentlige Danmark

Bogen handler om de man­ge aspekter, der er i spil, når borgeren møder det offentlige. Hvilke forvent­ninger har borgeren? Og hvad bør god borgerservice være kendetegnet ved, når præmissen er et men­ne­ske­ligt ansigt. Bogen har fokus på, hvad der skal til, for at borgeren altid oplever høj service og kompetente løsninger.

Håndbog i personalejura 2016

Håndbog i Personalejura er et let tilgængeligt opslags­værk, der giver svar på grundlæggende spørgsmål om løn- og ansættel­ses­for­hold. Emnerne er place­ret i alfabetisk række­følge og håndbogen behandler spørgsmål af relevans for overenskomst­an­satte, tjenestemænd og reglements­ansatte.

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet
2015

Aftaler på ældre- og sund­hedsområdet 2015 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundheds­om­rådet, herunder de nye aftaler om arbejds­tid på de kommunale døgnområder, som træder i kraft i 2016.Password

Log ind

Log ind