Velkommen til Kommuneforlaget

Kommuneforlaget formidler viden på tryk af højeste kvalitet.

Her på siden kan du bestille en række produkter såsom forskellige faglige publikationer, COK-udgivelser, trykte blanketter, regelsamlinger og håndbøger.

Hvis du har problemer med at logge ind er du velkommen til at kontakte kundeservice på post@kommuneforlaget.dk eller på telefon 3311 3800 (du finder Log ind-knappen oppe i højre hjørne).

 

Borgeren i centrum i det offentlige Danmark

Bogen handler om de man­ge aspekter, der er i spil, når borgeren møder det offentlige. Hvilke forvent­ninger har borgeren? Og hvad bør god borgerservice være kendetegnet ved, når præmissen er et men­ne­ske­ligt ansigt. Bogen har fokus på, hvad der skal til, for at borgeren altid oplever høj service og kompetente løsninger.

Håndbog i personalejura 2016

Håndbog i Personalejura er et let tilgængeligt opslags­værk, der giver svar på grundlæggende spørgsmål om løn- og ansættel­ses­for­hold. Emnerne er place­ret i alfabetisk række­følge og håndbogen behandler spørgsmål af relevans for overenskomst­an­satte, tjenestemænd og reglements­ansatte.

Det kommenterede tjenestemandsregulativ
2. udgave

Det kommenterede tjenestemandsregulativ er en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i det kommunale tjenestemandsregulativ.
Bogen indeholder referater af alle relevante domme og ombudsmands-udtalelser m.v.
Password

Log ind

Log ind