Velkommen til Kommuneforlaget

 

Kommuneforlaget formidler viden på tryk af højeste kvalitet

Her på siden kan du bestille en række produkter såsom forskellige faglige publikationer, COK-udgivelser, trykte blanketter, regelsamlinger og håndbøger.

Hvis du har problemer med at logge ind er du velkommen til at kontakte kundeservice på post@kommuneforlaget.dk eller på telefon 3311 3800 (du finder Log ind-knappen oppe i højre hjørne). 

 

Skriv bedre til borgerne

Borgerne forventer med rette, at offentlige myndig­heder skriver i et letforståe­ligt sprog. Det sker bare ikke altid. Netop den kends­gerning er afsættet for bogen Skriv bedre til bor­gerne. Med udgangspunkt i eksempler giver bogen svar på, hvorfor det som offentligt ansat kan være svært at skrive til borgerne i et sprog, som borgerne forstår.

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018

Aftaler på ældre- og sund­heds­området 2018 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundheds­om­rådet, herunder de tre aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2016.

Kommunal ansættelse 2020

Bogen indeholder en grun­dig beskrivelse af den jura - lovgivningen og de kollek­tive aftaler - der er grund­laget for personaleadmini­stra­tionen i kommu­nerne, samt talrige resumeer af vigtige retsafgørelser. Bogen har vundet indpas som håndbog for alle, der beskæftiger sig med ansættelses­forhold i det offentlige: kommunernes perso­nalekontorer, tillidsrepræsentanterne og personaleorganisationerne.

Password

Log ind

Log ind