Nyheder

Social teori

Hvad er et socialt problem? Hvordan opstår det? - Og hvad kan vi gøre for at afhjælpe sociale problemer? Hvad er social arv? Hvordan opstår misbrug? Hvilke konsekvenser kan det have at blive ledig? Hvilke betingelser arbejder sagsbehandlere under? Hvordan navigerer sagsbehandlere i farvandet mellem myndighedsudøvelse og social indsats? I denne bog kan du læse nogle af samfundsvidenskabens bud på ovennævnte spørgsmål.

Økonomistyring i kommuner og regioner

Bogen handler om økonomisk styring af kommuner og regioner. En del af den økonomiske styring er givet i kraft af staten i forbindelse med finansloven, aftaler om kommunernes og regionernes økonomi, tilskuds- og udlignings­systemet mv. Langt den største del af den økonomiske styring er dog op til den enkelte kommune og region. Bogens gennemgående perspektiv er den samlede økonomistyring i kommuner og regioner. Bogen giver et overblik over ramme­vilkårene for den økonomiske styringen og kommer med eksempler på konkrete metoder, som kommunerne og regionerne anvender.

Psykologi og kommunikation

Bogen består af tre dele. Første del omhandler psykologiens forskellige ret­ninger med hovedvægt på personligheds- og udviklingspsykologi. Anden del præsenterer gruppe- og arbejdspsykologien. Tredje del handler om kommuni­kation. Bogen anvender løbende eksempler, der kobler teori med praksis, og som får teksten til at fremstå både læsevenlig og relevant for medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner.

Det kommenterede tjenestemandsregulativ 2. udgave

Det kommenterede tjenestemandsregulativ er en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i det kommunale tjenestemandsregulativ.

Bogen indeholder referater af alle relevante domme og ombudsmandsudtalelser m.v., der knytter sig til de enkelte bestemmelser og de tilsvarende bestemmel­ser i tjenestemandsloven.

Bogen er bygget systematisk op, så den er overskuelig og kan bruges som et praktisk opslagsværk. I bogen er der bl.a. udførlige henvisninger til de regel­sæt, som er udstedt i henhold til tjenestemandsregulativet, og som findes i KL's regelsamlinger.

Bogen er målrettet alle, der beskæftiger sig med tjenestemandsområdet. Det gælder både offentlige myndigheders personalefunktioner, faglige organisa­tioner og andre, som beskæftiger sig med tjenestemandsområdet. Bogen kan også bruges i undervisningsmæssig sammenhæng.