Nyheder

Social teori

Hvad er et socialt problem? Hvordan opstår det? - Og hvad kan vi gøre for at afhjælpe sociale problemer? Hvad er social arv? Hvordan opstår misbrug? Hvilke konsekvenser kan det have at blive ledig? Hvilke betingelser arbejder sagsbehandlere under? Hvordan navigerer sagsbehandlere i farvandet mellem myndighedsudøvelse og social indsats? I denne bog kan du læse nogle af samfundsvidenskabens bud på ovennævnte spørgsmål.

Økonomistyring i kommuner og regioner

Bogen handler om økonomisk styring af kommuner og regioner. En del af den økonomiske styring er givet i kraft af staten i forbindelse med finansloven, aftaler om kommunernes og regionernes økonomi, tilskuds- og udlignings­systemet mv. Langt den største del af den økonomiske styring er dog op til den enkelte kommune og region. Bogens gennemgående perspektiv er den samlede økonomistyring i kommuner og regioner. Bogen giver et overblik over ramme­vilkårene for den økonomiske styringen og kommer med eksempler på konkrete metoder, som kommunerne og regionerne anvender.

Psykologi og kommunikation

Bogen består af tre dele. Første del omhandler psykologiens forskellige ret­ninger med hovedvægt på personligheds- og udviklingspsykologi. Anden del præsenterer gruppe- og arbejdspsykologien. Tredje del handler om kommuni­kation. Bogen anvender løbende eksempler, der kobler teori med praksis, og som får teksten til at fremstå både læsevenlig og relevant for medarbejdere med administrative funktioner i kommuner og regioner.

Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2015 - Med senest udsendte overenskomster (november 2016)

Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2015 er en overskuelig håndbog, der samler de relevante regler for ledere og basispersonale på undervisnings­området.

Håndbogen henvender sig til alle, der arbejder med ledelse, administration og personaleforhold inden for undervisnings­området, fx ledere og ansatte på folkeskoler, ungdomsskoler og sprogcentre, i kommunernes HR- og personale­enheder, ansatte i forvaltningerne, samt tillidsrepræsentanter og medarbejdere.

Håndbogen indeholder bl.a. reglerne gældende for:

  • Lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne
  • Lærere i ungdomsskolen
  • Lærere ved sprogcentre
  • Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne
  • Ledere m.fl. indenfor undervisningsområdet
  • Lokal løndannelse
  • Varetagelse af praktikopgaver
  • Kombinationsbeskæftigelse for lærere

Håndbogen indeholder et fyldigt stikordsregister og er nem at finde rundt i.

Det kommenterede tjenestemandsregulativ 2. udgave

Det kommenterede tjenestemandsregulativ er en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i det kommunale tjenestemandsregulativ.

Bogen indeholder referater af alle relevante domme og ombudsmandsudtalelser m.v., der knytter sig til de enkelte bestemmelser og de tilsvarende bestemmel­ser i tjenestemandsloven.

Bogen er bygget systematisk op, så den er overskuelig og kan bruges som et praktisk opslagsværk. I bogen er der bl.a. udførlige henvisninger til de regel­sæt, som er udstedt i henhold til tjenestemandsregulativet, og som findes i KL's regelsamlinger.

Bogen er målrettet alle, der beskæftiger sig med tjenestemandsområdet. Det gælder både offentlige myndigheders personalefunktioner, faglige organisa­tioner og andre, som beskæftiger sig med tjenestemandsområdet. Bogen kan også bruges i undervisningsmæssig sammenhæng.