Ledelse og organisering

HELHEDSORIENTERET LEDELSES-OG KOMPETENCEUDV. FOR T

Helhedsorienteret ledelses- og kompetenceudvikling for
tekniske chefer - forventninger og udfordringer

Udgivelsen består af bogen "Helhedsorienteret ledelses- og kompetenceudvik­ling for tekniske chefer" samt det medfølgende hæfte "Hvordan leder du teknisk forvaltning"?

Bogen bygger på interviews, workshops m.v. med tekniske chefer, politikere, kommunaldirektører og medarbejdere. Bogen konkretiserer hvilke udfordringer og forventninger, de tekniske chefer står over for nu og i fremtiden. Ledelses­rollen og fremtidsscenarierne konkretiseres, eksisterende og fremtidige kompe­tencer og kompetencebehov afdækkes, og der gives inspiration til udvikling af ledelseskompetencen.

Det medfølgende hæfte indeholder en række spørgsmål, der er opstillet på bag­grund af de overvejelser om fremtidens udfordringer, som bogen præsenterer. Hæftet fungerer som et praktisk værktøj, der kan give et fingerpeg om, i hvilken retning du evt. kan videreudvikle dig som leder.
Forfattere
KL
Udgivelsesår
2002
ISBN numre
87-7848-707-2-pdf
Antal sider
Bog 58, Hæfte 11
Varenummer
3231-PDF
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 52,50
10 47,25