Skole, kultur og fritid

Folkeoplysningsloven med kommentarer

Folkeoplysningsloven med kommentarer
4. udgave, 3. oplag 2015 med enkelte rettelser

Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Ændringerne vedrører bl.a. indførelsen af en kommunal folkeoplysningspolitik og nye regler om brugerinddragelse.

Denne publikation indeholder en oversigt over folkeoplysningsloven, som den fremtræder efter ændringerne i 2011 med bemærkninger og kommentarer til de enkelte lovparagraffer. Bemærkningerne til loven stammer fra en række forskellige kilder, dels fra undervisningsministerens oprindelige forslag om en folkeoplysningslov og de efterfølgende mange ændringer af loven, dels fra ministerens svar til Folketingets Uddannelsesudvalg i forbindelse med behand­lingen af lovforslagene og dels et vist omfang fra udtalelser fra det kommunale tilsyn og fra Undervisningsministeriet.
Forfattere
KL, Mogens Karbo
3. oplag er gennemgået af
KL, Ida Hagemann
Udgivelsesår
2012
ISBN numre
978-87-7848-986-9
Antal sider
70
Varenummer
3315
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 125,00
5 112,50
10 100,00
Lager: