Løn og personale

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundhedsområdet, herunder de tre aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2016.

Håndbogen henvender sig til alle, der arbejder med ledelse, administration og personaleforhold inden for ældre- og sundhedsområdet, fx ledere og ansatte på plejecentre og sundhedscentre, i hjemmeplejen, i kommunernes HR- og personaleenheder, ansatte i forvaltningerne, samt medarbejdere og tillidsrepræsentanter.

  • Social- og sundhedspersonale
  • Syge- og sundhedsplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter, kostfagligt personale, samt jordemødre og farmakonomer
  • Husassistenter
  • Lederne på ældre- og sundhedsområdet
  • En sammenskrevet og overskuelig arbejdstidsaftale også for det døgnpædagogiske område
  • KL s vejledning til arbejdstidsaftalerne
  • Aftalerne om lokal løndannelse
  • Andre relevante aftaler og bilag
  • Vejledning om personaleadministration på ældreområdet

Håndbogen indeholder et fyldigt stikordsregister og er let at finde rundt i.
Forfattere
KL
Udgivelsesår
2019
ISBN
978-87-92963-31-4
Varenummer
3326
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 240,00
3 216,00
5 204,00
8 192,00
10 180,00
Lager: