Administration og IT

Fusionserfaringer fra det private erhvervsliv
Inspiration til de kommunale sammenlægningsprocesser
FUSIONSERFARINGER FRA DET PRIVATE ERHVERVSLIV

Formålet med denne pjecen er at give kommunerne mulighed for at inddrage det privates fusionserfaringer i forberedelsen af de forestående sammenlæg­ningsforløb.


Kontraktstyring på grønne områder
KONTRAKTSTYRING PÅ GRØNNE OMRÅDER

Kontraktstyring er et velegnet redskab til at gennemføre en synlig prioritering af økonomi og ydelser, at arbejde med kvaliteten af ydelserne og at sikre brugertilfredshed.


Lønsumsstyring - hvorfor og hvordan
LØNSUMSSTYRING HVORFOR OG HVORDAN

Pjecen henvender sig primært til kommunalbestyrelser og kommunaldirek­tører, chefgrupper, økonomichefer samt løn- og personalechefer i kommuner, der overvejer at indføre lønsumsstyring.


Udbud af administrative opgaver
- Esbjerg Kommune som eksempel
Muligheder og barrierer
UDBUD AF ADMINISTRATIVE OPGAVER - ESBJERG KOMMUNE

Denne pjece giver et begrebsapparat til at anskue udbud af administrative opgaver.