Børn og unge

Børn med særlige behov - hverdagen i dagtilbuddet
Børn med særlige behov

Bogen giver pædagoger, dagplejere og pædagog­stu­derende en indføring i, hvil­ke børn der har et særligt behov for støtte i dagtilbud samt konkrete anvis­ninger og bud på, hvordan dagtil­buddet kan møde barn og familie i et kon­struk­tivt samarbejde.


Familieplejehåndbog
Familieplejehåndbogen

En håndbog til de kommunale sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og familieplejerådgivere i arbejdet med døgnplejefamilier.


Folkeskoleloven med bemærkninger
Folkeskoleloven med bemærkninger

Folkeskoleloven med bemærkninger - er et let­tilgængeligt opslagsværk, der er tænkt som en hjælp til den, der har behov for et overblik over det rets­grund­lag, der styrer folkeskolen. Bogen er ajourført frem til den 1. august 2019.


Forandringsrejse med skoleklasser og forældre
FORANDRINGSREJSE MED SKOLEKLASSER OG FORÆLDRE

Bogen handler bl.a. om forebyggelse af mobning.


Hånd i ... hånd om ...
HÅND I - HÅND OM

Et voksende antal børn og unge får støtte fra kommunerne. Kvaliteten i støt­ten til disse børn og unge er fokus for denne metodebog.


Tavshedspligt i forældre- og skolebestyrelser
Tavshedspligt i forældre- og (min.10 stk.)

Denne lille folder beskriver kort reglerne om tavshedspligt for medlemmer af forældre- og skolebestyrelser.


Velkommen i skole!
Velkommen i skole

Et hæfte til børn og forældre der viser, hvordan det er at gå i skole.