Løn og personale

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018
Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundhedsområdet, herunder de tre aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2016.


Det kommenterede tjenestemandsregulativ
2. udgave
Det kommenterede tjenestemandsregulativ

Det kommenterede tjenestemandsregulativ er en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i det kommunale tjenestemandsregulativ.
Bogen indeholder referater af alle relevante domme og ombudsmands-udtalelser m.v.

Det personalepolitiske træ
Metoder til at udvikle
arbejdspladsens værdier og politikker
DET PERSONALEPOLITISKE TRÆ

Håndbogen omhandler metoder, proces og resultater i relation til arbejdet med at definere værdier og personalepolitikker.


Fra reol til person
Kvalitetsudvikling af personalepolitikken - en håndbog
FRA REOL TIL PERSON KVALITETSUDVIKLING AF PERSONAL

Publikationen giver inspiration til, hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med vitale personalepolitiske spørgsmål som fx fælles værdigrundlag, opgavemål og arbejdspladskultur.


Håndbog i personalejura 2017
Håndbog i Personalejura 2017

Håndbog i Personalejura er et let tilgængeligt opslags­værk, der giver svar på grundlæggende spørgsmål om løn- og ansættel­ses­for­hold. Emnerne er place­ret i alfabetisk række­følge og håndbogen behandler spørgsmål af relevans for overenskomst­an­satte, tjenestemænd og reglements­ansatte


Håndbog om åbenhed
HÅNDBOG OM ÅBENHED - FOR OFFENTLIGT ANSATTE

Bogen giver en overskuelig og letforståelig indføring i reglerne omkring ytrings­frihed, aktindsigt og tavshedspligt samt andre former for åbenhed i den offentlige forvaltning.


Kommunale mellemlederes psykiske arbejdsmiljø
Arbejdsvilkår og handlemuligheder
KOMMUNALE MELLEMLEDERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Publikationen er et debatoplæg, der har til formål at sætte fokus på mellem­lederes arbejdsforhold, de eksisterende vilkår for at udøve lederrollen, belast­ningerne i arbejdet og mellemledernes handlemuligheder.


Pensionsregulativet for kommunale tjeneste­mænd med kommen­tarer
Pensionsregulativet for kommunale tjenestemænd

Bogen "Pensionsregulativet
for kommunale tjeneste-
mænd med kommentarer" er netop udkommet. Bogen er tænkt som et praktisk opslagsværk og indeholder en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i pensionsregulativet samt en lang række fortolkningsbidrag.Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2015
- Med senest udsendte overenskomster (november 2016)
Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2015

Regler på undervisnings­området fra 1. april 2015
er en overskuelig håndbog, der samler de relevante regler for ledere og basispersonale på undervisnings­området.


Resultatløn
RESULTATLØN

Bogen belyser, hvor og hvordan vi med fordel kan indføre resultatløn, og hvilke erfaringer andre kommuner har gjort.


Supervision - en mulighed?
SUPERVISION - EN MULIGHED?

Håndbog og video, der retter sig mod arbejdspladser, hvor man overvejer at indføre supervision.


Tjenestemandpensioner i kommuner - Satser pr. 1. april 2008
Tjenestemandspensioner i kommuner 1.4.2008

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2008 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2015
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2015

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2015 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. april 2009
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2009

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2009 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. april 2010
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2010

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2010 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. januar 2014
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. januar 2014

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2013 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2008
Tjenestemandspensioner i kommuner 1.10.2008

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2009 på løntrin 1 - 55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2009
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2009

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2009 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2012
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2012

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner
pr. 1. oktober 2012 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år,
beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2013
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2013

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2013 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2014
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2014

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2014 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. april 2018
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2018

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2018 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2015
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2015

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2015 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. april 2019
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2019

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2019 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. januar 2016
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. januar 2016

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. januar 2016 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. januar 2017
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. januar 2017

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. januar 2017 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2016
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2016

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2016 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2017
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2017

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2017 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2018
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2018

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2018 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Vejledning om ferie for ansatte i kommuner - 2014
Vejledning om ferie for ansatte i kommuner - 2014

Denne vejledning er skrevet i bestræbelserne på at gøre feriereglerne lettere tilgængelige og nemmere at forstå. Det er håbet, at kommunerne finder vejledningen brugbar og at nye medarbejdere kan introduceres til ferieområdet ved hjælp af vejledningen.


Vold som udtryksform
PULS VOLD SOM UDTRYKSFORM

Hensigten med bogen er at videregive erfaringer fra arbejdet med voldsfore­byggende projekter.