Ledelse og organisering

11 kvinders vej til topledelse
- kommunale karrierespor
***MAX 10 STK*** 11 kvinders vej til topledelse

Markant færre kvinder end mænd har i dag en toppost i den kommunale ver­den. Denne bog indeholder interviews med 11 meget forskellige kvinder om deres vej til toppen. Bogen skal inspirere andre kvinder til at tage udfordrin­gen op og søge helt til tops i det kommunale univers.


Balanced scorecard i kommunerne
Helhed i ledelsens mål- og rammestyring
BALANCED SCORECARD I KOMMUNERNE

Publikationen beskriver ideerne og anvendelsesmulighederne i Balanced scorecard.


Det er så Myndigt
Myndighedens ansvar og vilkår i forandringssamfundet
DET ER SÅ MYNDIGT

Debatskabende og tankevækkende bog om myndighedens rolle i dagens Danmark.


En anderledes ledelse
Kommunen som lærende organisation
EN ANDERLEDES LEDELSE KOMMUNEN SOM LÆRENDE ORGANIS

Den lærende organisation sætter fokus på forandringsledelse, hvor hele organisationens læring er i fokus.


Et eksempel på intern kontraktstyring
Indførelse af aftalestyring i Allerød Kommune
ET EKSEMPEL PÅ INTERN KON- TRAKTSTYRING INDFØRELSE

Intern kontraktstyring er et styrings- og dialogredskab, som kan anvendes på stort set alle kommunale områder.


Fusionserfaringer fra det private erhvervsliv
Inspiration til de kommunale sammenlægningsprocesser
FUSIONSERFARINGER FRA DET PRIVATE ERHVERVSLIV

Formålet med denne pjecen er at give kommunerne mulighed for at inddrage det privates fusionserfaringer i forberedelsen af de forestående sammenlæg­ningsforløb.


Helhedsorienteret ledelses- og kompetenceudvikling for
tekniske chefer - forventninger og udfordringer
HELHEDSORIENTERET LEDELSES-OG KOMPETENCEUDV. FOR T

Bogen giver en række bud på den tekniske chefs ledelsesopgave nu og i fremtiden. Med bogen medfølger hæftet "Hvordan leder du teknisk forvaltning? Et værktøj til helhedsorienteret ledelses- og kompetenceudvikling for tekniske chefer".


Intern kontraktstyring
Et redskab til politisk styring
INTERN KONTRAKTSTYRING ET REDSKAB TIL POLITISK STY

Denne pjece handler om, hvad intern kontraktstyring indebærer og giver af muligheder.


Kampen om lederne
KAMPEN OM LEDERNE PDF-UDGAVE

Ny debatskabende pjece fra KL med inspiration til, hvordan man skaber attraktive arbejdspladser for lederne og udvikler den næste generation af ledere, så de kan bestride lederjobbet.


Kommunale mellemlederes psykiske arbejdsmiljø
Arbejdsvilkår og handlemuligheder
KOMMUNALE MELLEMLEDERES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Publikationen er et debatoplæg, der har til formål at sætte fokus på mellem­lederes arbejdsforhold, de eksisterende vilkår for at udøve lederrollen, belast­ningerne i arbejdet og mellemledernes handlemuligheder.


Kommunesammenlægning
Erfaringer fra Kalundborg og Hvidebæk
KOMMUNESAMMENLÆGNING ERFARINGER FRA KALUNDBORG OG

Bogen beskriver, hvordan man organiserer og tilrettelægger en folkeafstem­ning i forbindelse med en kommunesammenlægning.


Krydsfeltet mellem styring og ledelse
KRYDSFELTET MELLEM STYRING OG LEDELSE

Denne pjece er tænkt som inspiration til de kommuner, der ønsker at sætte fokus på de udfordringer, topledelsen står over for.


Redskaber til dialog og styring
Erfaringer fra udviklingsprojektet fremtidens kommune
REDSKABER TIL DIALOG OG STYRING

Projektets formål var at udvikle en sammenhængende ledelses- og styrings­model for kommunens samlede organisation.


Samklang og samspil
- Lederskab i øjenhøjde med situationen
Samklang og samspil

Samklang og samspil - Lederskab i øjenhøjde med situationen er en ny bog, som sætter fokus på det at lykkes som leder under en ny velfærdsdagsorden. Bogen er spækket med citater fra indstillinger til lederprisen og byder op til selvrefleksioner på eget lederskab gennem hele bogen.


Udbud og udlicitering på det tekniske område
UDBUD OG UDLICITERING PÅ DET TEKNISKE OMRÅDE - OMF

Kommunalteknisk Chefforening og KL har hver gennemført en spørgeskema­undersøgelse blandt kommunerne om udbud og udlicitering. Resultatet er samlet i denne publikation.


Viden, der arbejder
VIDEN, DER ARBEJDER

Denne bog præsenterer en metode, der giver lederne svar på, hvilke arbejds­former der skal forbedres, for at kommunen kan anvende og fastholde viden og kompetencer.