Skole, kultur og fritid

Familieplejehåndbog
Familieplejehåndbogen

En håndbog til de kommunale sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og familieplejerådgivere i arbejdet med døgnplejefamilier.


Folkeoplysningsloven med kommentarer
4. udgave, 3. oplag 2015 med enkelte rettelser
Folkeoplysningsloven med kommentarer

Folketinget vedtog i juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Ændringerne vedrører bl.a. indførelsen af en kommunal folkeoplysningspolitik og nye regler om brugerinddragelse.


Forandringsrejse med skoleklasser og forældre
FORANDRINGSREJSE MED SKOLEKLASSER OG FORÆLDRE

Bogen handler bl.a. om forebyggelse af mobning.


Foreningshåndbogen
Foreningshåndbogen samt cd

Med Foreningshåndbogen får du en let, kort og overskuelig introduktion i for­eningsarbejdet i mindre foreninger.


Nyhedsbrev for Skoleledere
Nyhedsbrev for skoleledere - abonnement

Indeholder aktuelle skolepolitiske emner med udgangspunkt i lærernes arbejdstidsaftale.


Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2018
Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2018

Regler på undervisnings­området fra 1. april 2018
er en overskuelig håndbog, der samler de relevante regler for ledere og basispersonale på undervisnings­området.


Tavshedspligt i forældre- og skolebestyrelser
Tavshedspligt i forældre- og (min.10 stk.)

Denne lille folder beskriver kort reglerne om tavshedspligt for medlemmer af forældre- og skolebestyrelser.


Velkommen i skole!
Velkommen i skole

Et hæfte til børn og forældre der viser, hvordan det er at gå i skole.