Teknik og miljø

Kontraktstyring på grønne områder
KONTRAKTSTYRING PÅ GRØNNE OMRÅDER

Kontraktstyring er et velegnet redskab til at gennemføre en synlig prioritering af økonomi og ydelser, at arbejde med kvaliteten af ydelserne og at sikre brugertilfredshed.


Rigtig retablering!
Rigtig Retablering!

Folderen viser, hvordan man undgår forhold, der ofte i praksis fører til skader ved retablering af vejbelægninger.


Udbud og udlicitering på det tekniske område
UDBUD OG UDLICITERING PÅ DET TEKNISKE OMRÅDE - OMF

Kommunalteknisk Chefforening og KL har hver gennemført en spørgeskema­undersøgelse blandt kommunerne om udbud og udlicitering. Resultatet er samlet i denne publikation.