Ledelse og organisering

DET ER SÅ MYNDIGT

Det er så Myndigt
Myndighedens ansvar og vilkår i forandringssamfundet

Myndigheden skal finde sin nye identitet i det moderne samfund. Den skal have omformuleret sine kompetencer og beføjelser i takt med, at omgivelserne og vilkårene forandres. Det er en sådan omformulering af myndighedens ansvar og forandrede vilkår, denne bog beskæftiger sig med.

Det er så Myndigt er skrevet af en teolog og en proceskonsulent med psykologi som baggrund. I bogen anskues begrebet myndighed ud fra en historisk og kulturel synsvinkel, og på denne baggrund gives et bud på, hvilke elementer, der er væsentlige i forholdet mellem borger og myndighed i dagens samfund.

Bogen tager sit udgangspunkt i embedsmanden, der har loven på den ene side og borgeren på den anden. Målet er at formulere denne myndigheds nye vilkår, vise hvordan disse vilkår adskiller sig fra tidligere, samt at påpege nogle af de handlinger, som de nye betingelser skaber behov for.

Bogen tager udgangspunkt i en række konkrete eksempler fra medierne, og der benyttes mange interviews og citater. I bogen formuleres og diskuteres en række teser, som munder ud i tankevækkende og debatskabende spørgsmål om myndigheden i dagens Danmark.

Bogen henvender sig til alle ledere hos offentlige myndigheder samt politikere og er et godt udgangspunkt for diskussion af myndighedens rolle i dag samt arbejdet med at skabe en tidssvarende myndighed.

Bogen findes kun i en pdf-udgave.
Forfattere
Erling Andersen
Jesper Hartvig Thomsen
Udgivelsesår
2001
ISBN numre
87-7848-639-4-pdf
Antal sider
173
Varenummer
3209-PDF
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 120,00