Børn og unge

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov - hverdagen i dagtilbuddet

Alle børn er forskellige, og man kan derfor med rette sige, at alle børn har sær­lige behov. Men det er tydeligt for dem, der arbejder med børn, at nogle børn har brug for ekstra omsorg og støtte, for at de kan trives, udvikle sig og lære noget i deres dagtilbud. Gruppen af børn med særlige behov for støtte er en bred gruppe, der både omfatter børn med fysiske eller psykiske funktionsned­sættelser og børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder.

I dagtilbuddet er pædagogens opgave først og fremmest at have fokus på barnet og støtte det i dagligdagen. Hos nogle børn vil behovet for støtte være forbigående, hos andre vil det være af mere permanent karakter.

Bogen giver pædagoger, dagplejere og pædagogstuderende en indføring i, hvil­ke børn der har et særligt behov for støtte i dagtilbud samt konkrete anvisnin­ger og bud på, hvordan dagtilbuddet kan møde barn og familie i et konstruktivt samarbejde.

Målgruppen er det personale, der arbejder med børn i alderen nul til seks år i vuggestue, børnehave og dagpleje.
Forfattere
Karina Estrup Eriksen
Lise Halkier
Udgivelsesår
2012
Antal sider
128
ISBN numre
978-87-92963-01-7
Varenummer
3317
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 158,00
3 142,20
5 134,30
8 126,40
10 118,50