Løn og personale

HÅNDBOG OM ÅBENHED - FOR OFFENTLIGT ANSATTE

Håndbog om åbenhed

Bogen giver en overskuelig og letforståelig indføring i reglerne omkring ytrings­frihed, aktindsigt og tavshedspligt samt andre former for åbenhed i den offent­lige forvaltning.

Ansatte kan bruge bogen som opslagsbog i deres daglige arbejde. Bogen beskriver regler og praksis for:
Hvornår offentligt ansatte må udtale sig til pressen
Hvorfor og -
Hvordan de skal give aktindsigt i en sag
Hvornår de har tavshedspligt

Bogen giver bl.a. oplysninger om, hvorfor en chef ikke må give sine medarbej­dere mundkurv på, hvorfor tavshedspligt ikke bruges vilkårligt, og hvorfor en offentlig arbejdsplads - i modsætning til et privat firma - skal udføre sin virk­somhed i fuld åbenhed.
Forfattere
Claus Leick
Martin Vestergaard
Udgivelsesår
2006
ISBN numre
87-7848-852-4
Varenummer
6538-05
 

Priser

Ved antal Pris DKK
1 125,00
5 112,50
10 93,75