Børn og unge

Børn med særlige behov - hverdagen i dagtilbuddet
Børn med særlige behov

Bogen giver pædagoger, dagplejere og pædagog­stu­derende en indføring i, hvil­ke børn der har et særligt behov for støtte i dagtilbud samt konkrete anvis­ninger og bud på, hvordan dagtil­buddet kan møde barn og familie i et kon­struk­tivt samarbejde.


Familieplejehåndbog
Familieplejehåndbogen

En håndbog til de kommunale sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og familieplejerådgivere i arbejdet med døgnplejefamilier.


Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2021
Regler på undervisningsområdet fra 1. april 2021

Regler på undervisnings­området fra 1. april 2021 er en overskuelig håndbog, der samler de relevante regler for ledere og basis­personale på undervis­nings­området med de ændringer, der følger af de seneste overenskomst­forhand­linger i 2021.


Tavshedspligt i forældre- og skolebestyrelser
Tavshedspligt i forældre- og (min.10 stk.)

Denne lille folder beskriver kort reglerne om tavshedspligt for medlemmer af forældre- og skolebestyrelser.