Løn og personale

Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018
Aftaler på ældre- og sundhedsområdet 2018

Aftaler på ældre- og sund­heds­området 2018 er en overskuelig håndbog, der samler de nye relevante overenskomster og aftaler for ledere og basispersonale på ældre- og sundheds­om­rådet, herunder de tre aftaler om arbejdstid på de kommunale døgnområder, som trådte i kraft 1. april 2016.


Det kommenterede tjenestemandsregulativ
2. udgave
Det kommenterede tjenestemandsregulativ

Det kommenterede tjenestemandsregulativ er en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i det kommunale tjenestemandsregulativ.
Bogen indeholder referater af alle relevante domme og ombudsmands-udtalelser m.v.

Håndbog i Personalejura 2020
Håndbog i Personalejura 2020

Håndbog i Personalejura er et let tilgængeligt opslagsværk, der giver svar på grundlæggende spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold.

Emnerne er placeret i alfabetisk rækkefølge og håndbogen behandler spørgsmål af relevans for overenskomstansatte, tjenestemænd og reglementsansatte.

I forlængelse af de enkelte emner er der, hvor dette er muligt, knyttet henvis­ninger til relevant lovgivning og regelsæt samt til KL's samlemapper om perso­naleforhold og Folkeskolens Regelsamling


Håndbog om åbenhed
HÅNDBOG OM ÅBENHED - FOR OFFENTLIGT ANSATTE

Bogen giver en overskuelig og letforståelig indføring i reglerne omkring ytrings­frihed, aktindsigt og tavshedspligt samt andre former for åbenhed i den offentlige forvaltning.


Pensionsregulativet for kommunale tjeneste­mænd med kommen­tarer
Pensionsregulativet for kommunale tjenestemænd

Bogen "Pensionsregulativet
for kommunale tjeneste-
mænd med kommentarer" er netop udkommet. Bogen er tænkt som et praktisk opslagsværk og indeholder en detaljeret gennemgang af alle bestemmelserne i pensionsregulativet samt en lang række fortolkningsbidrag.Tjenestemandpensioner i kommuner - Satser pr. 1. april 2008
Tjenestemandspensioner i kommuner 1.4.2008

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2008 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2015
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2015

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2015 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2021
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2021

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2021 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2020
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2020

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2020 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. april 2009
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2009

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2009 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. april 2010
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2010

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2010 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. januar 2014
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. januar 2014

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2013 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2008
Tjenestemandspensioner i kommuner 1.10.2008

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2009 på løntrin 1 - 55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2009
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2009

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2009 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2012
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2012

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner
pr. 1. oktober 2012 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år,
beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2013
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2013

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2013 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner - Satser pr. 1. oktober 2014
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2014

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2014 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. april 2018
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2018

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2018 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2015
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2015

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2015 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. april 2019
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2019

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2019 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. april 2020
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. april 2020

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. april 2020 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. januar 2016
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. januar 2016

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. januar 2016 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. januar 2017
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. januar 2017

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. januar 2017 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. januar 2020
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. januar 2020

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1.januar 2020 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2016
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2016

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2016 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2017
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2017

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2017 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2018
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2018

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2018 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Tjenestemandspensioner i kommuner
Satser pr. 1. oktober 2019
Tjenestemandspensioner i kommuner 1. oktober 2019

Pensionstabellen indeholder en oversigt over egen- og ægtefællepensioner pr. 1. oktober 2019 på løntrin 1-55 ved pensionsaldre 1 år til 37 år, beregnet efter KL's pensionsregulativ.


Vejledning om ferie
for ansatte i kommuner 2020
Vejledning om ferie - Kommuner

De nye ferieaftaler træder i kraft den 1. september 2020. Hermed implemen­teres den nye ferielov, som træder i kraft samtidig. Den nye ferielov er den største ændring af feriereglerne i mange år. Den ændrer grundlæggende på optjening af afholdelse af ferie fra forskudt ferie til samtidighedsferie.


Vejledning om ferie
for ansatte i regioner 2020
Vejledning om ferie - Regioner

e nye ferieaftaler træder i kraft den 1. september 2020. Hermed implementeres den nye ferielov, som træder i kraft samtidig.

Den nye ferielov er den største ændring af feriereglerne i mange år. Den ændrer grundlæggende på optjening af afholdelse af ferie fra forskudt ferie til samtidighedsferie.